Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Dodatočný termín na podanie prihlášky na magisterské štúdium - druhé kolo

Milé študentky a milí študenti,

oznamujeme Vám, že prihlášku na magisterské štúdium je možné podať v druhom kole do 20. augusta 2020. Viac informácií nájdete tu: http://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie

 

Prajeme veľa zdravia a úspechov