Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Doktorandské štúdium - predĺženie termínu na podanie prihlášky

Milé uchádzačky, milí uchádzači,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme predĺžili lehotu na podanie prihlášky na doktorandské štúdium do 15. júla 2020 (pôvodne stanovený termín 15. jún 2020). Zároveň Vám oznamujeme, že v akad. roku 2020/2021 sa bude otvárať doktorandské štúdium len v externej forme.

Viac informácií k prijímaciemu konaniu: http://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie

 

Prajeme veľa zdravia a úspechov