Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

vzhľadom na predčasné skončenie mandátu členky Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za Právnickú fakultu, vyhlásila predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave. 

Doplňujúce voľby jedného zástupcu do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity sa uskutočnia v dňoch  4. – 5. – 6. marca 2020 v čase 9:00 –  12:00 hod. 

Návrhy kandidátov do AS TU a písomný súhlas kandidáta je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie prostredníctvom sekretárky senátu fakulty Jarmily Hercegovej najneskôr do dňa 25. februára 2020 do 15:00 hod. (Právnická fakulta TU, Kollárova 10, sekretariát, č. dv. 310).

Dokument o vyhlásení doplňujúcich volieb nájdete TU. Oznámenie o zložení volebnej komisie nájdete TU