Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vzhľadom na zánik členstva dvoch zástupcov fakulty v Akademickom senáte Trnavskej univerzity zo študentskej časti akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vyhlásila predsedníčka Akademického senátu PF TU doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.

Voľby sa uskutočnia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v dňoch 16. – 18. 10. 2019.

            Čas konania volieb:   16. – 17. – 18. októbra 2019 v čase od 9.00 – 12.00 hod.  

            Miestom konania volieb bude miestnosť č. 2,  prízemie (tzv. Malá zasadačka), v budove PF TU na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave. 

Podrobnosti, ako aj informácie o spôsobe navrhovania kandidátov, nájdete TU.

Oznam o zložení volebnej komisie nájdete TU.