Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TU a AS PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

 

Vážené členky a vážení členovia študentskej časti akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

 

vzhľadom na skutočnosť, že jednej členke Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a trom členom Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zaniklo členstvo z dôvodu skončenia štúdia, predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásia:

 

  • Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (podrobnosti nájdete TU a oznam o zložení volebnej komisie TU) a 
  • Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (podrobnosti nájdete TU a oznam o zložení volebnej komisie TU). 

 

Návrhy kandidátov/kandidátok je možné podávať k rukám predsedu volebnej komisie prostredníctvom sekretariátu senátu do 9. októbra 2018.