Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

ERASMUS+ pre študentov

Milé kolegyne, milí kolegovia,

oznamujeme Vám vypísanie výberového konania na štúdium a stáže na obdobie:

- letného semestra tohto akademického roka (2020/2021)
- celého budúceho akademického roka (2021/2022).

Informácie nájdete tu.