Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

Vážení priatelia,

aj tento rok si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA. Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/ výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/ inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami PhD.

Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2019 – 2020 je 30. júna 2018.