Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Harmonogram obhajob záverečných prác a štátnych skúšok v akad. roku 2017/2018

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

Harmonogram pre bakalárske a magisterské štúdium nájdete TU.