Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konferencia k právam spotrebiteľa vo finančných službách

Právnická fakulta TU je odborným garantom 6. ročníka konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku na tému Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru – predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna.

Viac informácií dostupných na: https://www.konferencia-spotrebitel.sk/