Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Konferencia právnych historikov - doktorandov a postdoktorandov

 

POZVÁNKU na MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU konanú v dňoch 31. máj – 1. jún 2018

na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave nájdete TU.