Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konferencia Zneužívanie a násilie na starších

Vážení pedagógovia fakulty,

    v prílohe sa nachádza program konferencie, ktorá sa uskutoční 31. januára 2019 o 10.00 v aule TU PAZMANEUM. Konferencia sa koná pod záštitou MS SR aj za účasti p. ministra spravodlivosti. Naša fakulta je tiež spoluorganizátorom konferencie.

    Verím, že téma konferencie Vás zaujme a konferencie sa zúčastníte.

    Tešíme sa na stretnutie s Vami.

            prodekan Róbert Dobrovodský