Skočiť na hlavný obsah

Letná stáž na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

Vážené študentky, vážení študenti,
 
využite možnosť letnej stáže na odbore právnych služieb sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 

Obdobie stáže: august 2022 (01.08.-26.08.2022)

Rozsah stáže: 12 hodín týždenne, vo dvoch vopred dohodnutých pracovných dňoch, v čase medzi 7:30 hod. – 15:30 hod.

Miesto výkonu stáže: Pribinova 2, Bratislava

Náplň stáže: Stážista bude podľa pokynov garanta stáže a pod jeho dohľadom vykonávať nasledovné úlohy:

-                pripravovať spisy na archivovanie,

-                oboznamovať sa so štruktúrou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

-                stážista má možnosť zúčastňovať sa ako verejnosť na pojednávaniach, kde ako strana sporu vystupuje Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na súdoch v rámci Bratislavy,

-                pripravovať podklady k agende v pôsobnosti odboru právnych služieb,

-                vykonávať jednoduché administratívne úlohy súvisiace s vymáhaním pohľadávok štátu,

-                vykonávať iné činnosti podľa pokynov garanta stáže.

 
Tútor počas stáže: Mgr. Monika Martišková, PhD.
 
Prihlásenie sa na stáž: zaslanie životopisu a motivačného listu na mailovú adresu inge.lanczova [at] gmail.com do 13. júla 2022
                                   - na podklade zaslaných dokumentov budú na pozíciu stážistov vybraní dvaja najvhodnejší kandidáti
 
Prípadné otázky môžete adresovať na inge.lanczova [at] gmail.com