Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Medzinárodná súťaž esejí pre deti a mladých ľudí do 25 rokov

Dovoľujeme si Vás informovať ohľadom možnosti zapojenia sa do medzinárodnej esejistickej súťaže pre deti a mladých na tému „List odo mňa v r. 2030“ („A Letter from Myself in 2030").

Esej je možné predložiť v jednom z vybraných jazykov: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina alebo japončina.

Uvedená súťaž je rozdelená do 2 kategórií:

1.       deti do 14 rokov

2.       mládež od 15 do 25 rokov

 

Víťazi získajú finančnú odmenu a zároveň budú pozvaní do Japonska na odovzdávanie cien.

Termín na predkladanie esejí je najneskôr do 15. júna 2020 prostredníctvom online formulára.

Všetky dostupné informácie k predmetnej súťaži vrátane inštrukcií ako postupovať sú dostupné na stránke: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest .