Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu

Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU v spolupráci Národnou bankou Slovenska organizujú výjazdový študentský seminár "Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu".

Viac informácii tu.