Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Odovzdanie bakalárskych a magisterských diplomov

od 16.7.2020 do 30.7.2020          od 10.00 – 12.00 hod.

                                                      od 13.00 – 14.00 hod. 

Uvedené termíny sú určené pre absolventov, ktorí ukončili štúdium v mesiaci máj a jún.

Diplomy je možné prevziať osobne príp. úradne splnomocnenou osobou na študijnom oddelení fakulty.

 

Študenti, ktorí absolvujú štátnu skúšku v mesiaci júl a august, si budú môcť diplomy prevziať od 20.8.2020 na študijnom oddelení fakulty.

 

študijné oddelenie