Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Opravné termíny

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Oznam o opravných termínoch

 

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na magisterské štátne skúšky v akademickom roku 2019/2020 je zverejnený v systéme mais   /viditeľný po prihlásení sa do systému /

 

Opravné termíny

Voliteľné predmety

Opravný termín štátnej skúšky  pre denné štúdium:  12. 5. 2020        

Opravný termín štátnej skúšky pre externé  štúdium:  16. 5. 2020        

        
Povinné predmety

Opravný termín štátnej skúšky  pre denné štúdium:  10. 6. 2020        

Opravný termín štátnej skúšky pre externé  štúdium:  8. 7. 2020