Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Opravný termín obhajob

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Oznamujeme študentom, že náhradný termín na odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce je 31. máj 2019 na sekretariáte príslušnej katedry.
Opravný termín obhajob bakalárskych a diplomových prác sa bude konať v dňoch od 24. 6. 2019 do 4. 7. 2019.