Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Otvorenie AR 2018/2019

Zdroj: 
Dekanát PF TU

OZNAM PRE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV PF TU

Milí študenti právnickej fakulty,
Vážené kolegyne a kolegovia,
zamestnanci Trnavskej univerzity v Trnave,
 
Trnavská univerzita v Trnave vo svojej novodobej histórii otvára už svoj 27. akademický rok.
Pri tejto príležitosti Vás rektor Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. srdečne pozýva v pondelok 24. septembra 2018  na slávnostné otvorenie akademického roku 2018/2019 a ďalšie podujatia venované tejto udalosti. Bližšie informácie sú v priloženom plagáte.

Osobitne pozývam študentov 1. ročníka a teším sa na stretnutie.
Akademická ceremónia začína o 11.00 hod v Aule MtF STU na Paulínskej ulici v Trnave.

    S úctou
                doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  - dekanka fakulty