Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Podávanie žiadostí o ubytovanie 2019/2020 – III. kolo

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  bol zverejnený oznam ohľadom podávania žiadostí o ubytovanie  pre denných študentov na  akad. rok  2019/2020  - III. kolo.

Vytlačenú a podpísanú žiadosť o ubytovanie spolu s prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty do 6. septembra 2019.