Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Podávanie žiadostí o ubytovanie 2020/2021 – 3. kolo

Na univerzitnej stránke www.truni.sk bol zverejnený oznam ohľadom podávania žiadostí o ubytovanie  pre denných študentov na  akad. rok  2020/2021 - 3. kolo.

 

Vytlačenú a podpísanú žiadosť o ubytovanie spolu s prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty

do 7. septembra 2020.

 

                                                       

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave