Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Podávanie žiadostí o ubytovanie 2020/2021 – prvé ročníky

oznam pre študentov, ktorí budú v ak. roku 2020/2021 študovať

v  l.  roč. Bc., Mgr. a doktorandského študijného programu

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  bol zverejnený oznam ohľadom podávania žiadostí o ubytovanie  na  akad. rok  2020/2021 – prvé ročníky.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie.

Žiadosti o ubytovanie je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 17. júla 2020.

                                                        

                                                                                             

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave