Skočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí o ubytovanie 2022/2023 – vyššie ročníky

(oznam pre študentov, ktorí budú v ak. roku 2022/2023 študovať

v  2.  a 3. roč. Bc., 2. roč. Mgr. a 2. a 3. roč. PhD. študijného programu)

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  bol zverejnený oznam ohľadom podávania žiadostí o ubytovanie  na  akad. rok  2022/2023 – vyššie ročníky.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v časti „Oznamy“.

Žiadosti o ubytovanie je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 5. júna 2022.

                                                  

                                                                                    

                                                                                            študijné oddelenie

                                                                                    Právnickej fakulty TU v Trnave