Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Podávanie žiadostí o ubytovanie na ak. rok 2019/2020 - vyššie ročníky

(študenti, ktorí budú v ak. roku 2019/2020 študovať v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia, 2. ročníku Mgr. štúdia a v 2. a 3. ročníku PhD. štúdia)

Oznam pre študentov ohľadom podávania žiadostí o ubytovanie, ako aj súvisiaca legislatíva týkajúca sa ubytovania na ak. rok 2019/2020, sú zverejnené na stránke www.truni.sk:

https://www.truni.sk/podavanie-ziadosti-o-ubytovanie-v-akad-roku-20192020-vyssie-rocniky

 

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené tu:
https://www.truni.sk/kategoria/ubytovanie

 

Žiadosti o ubytovanie je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 15. mája 2019.

 

                                                                                           

                                                                                            Študijné oddelenie

                                                                               Právnická fakulta TU v Trnave