Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu fakulty

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

dňa 17. júna 2020 o 13:00 hod. sa v knižnici Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave, uskutoční zasadnutie Akademického senátu fakulty, na ktoré ste srdečne pozvaní. Program rokovania nájdete TU

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. 

predsedníčka AS PF TU