Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pozvánka na zasadnutie AS PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

dňa 8. októbra 2019 o 10:00 hod. sa v zasadacej miestnosti Collegium novum v budove Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty na Kollárovej ul. č. 10 v  Trnave, uskutoční zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na ktoré ste srdečne pozvaní. Na programe zasadnutia bude o.i. prezentácia navrhnutých kandidátov a voľba kandidáta na funkciu dekana fakulty. 

Pozvánku spolu s úplným program zasadnutia nájdete TU

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

predsedníčka AS PF TU