Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Predbežný harmonogram štátnych skúšok a obhajob 2021

Magisterské štúdium 

Skúškové obdobie  8.3. – 20.3. 2021

Odovzdanie prác do 31.3.2021 – termín odovzdania je záväzný

Povinné predmety

        I. Povinný predmet 12.4. – 17.4.2021
           prvý opravný termín  22. – 24. 4. 2021

       II. Povinný predmet 3.5. – 8.5.2021
           prvý opravný termín 13.5. – 15.5. 2021

Voliteľné predmety

        24.5. – 27.5.2021
        prvý opravný termín  31.5. – 1.6.2021

Obhajoby  do 10.6.2021 

Druhé opravné termíny koniec júna/júl 2021.

Promócie – začiatok júla 2021.

 

Bakalárske štúdium 

Skúškové obdobie  19.4. – 9.5. 2021

Odovzdanie prác do 31.3.2021 – termín odovzdania je záväzný

Povinný predmet  24.5. – 29.5.2021

Prvý opravný termín 9.6. – 11.6. 2021

Obhajoby  do 15.6.2021 

Druhé  opravné termíny koniec júna/júl  2021.

Promócie – začiatok júla 2021.