Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prevzatie diplomov

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí úspešne absolvovali štúdium počas 2. opravného termínu, že si môžu odo dňa 5.augusta 2019 prevziať na študijnom oddelení diplomy v čase od 9.00 hod do 11.00 hod.