Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Prevzatie diplomov absolventov

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí úspešne ukončili štúdium v druhom opravnom termíne, že si môžu na študijnom oddelení v čase úradných hodín prevziať doklady o ukončení štúdia.

 

                                                                       študijné oddelenie PF TU