Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pridelenie ubytovania na akad. rok 2018/2019 – 3. kolo

(oznam pre študentov 1. roč. Bc. prijatých v 2. kole, odvolania vyššie ročníky)

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  bol zverejnený oznam ohľadom pridelenia ubytovania na akad. rok  2018/2019 – 3. kolo.

https://www.truni.sk/oznamenie-o-prideleni-ubytovania-3-kolo-dodatocne-prijati-na-studium-nepridelene-z-1-2-kola-po                                                 

 

 

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave