Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pridelenie ubytovania na akad. rok 2018/2019 – vyššie ročníky

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

(oznam pre študentov  2. a 3. roč. Bc. študijného programu, 2. roč. Mgr. študijného programu a 

2. a 3. roč. doktorandského študijného programu v ak. roku 2018/2019)

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  bol zverejnený oznam ohľadom pridelenia ubytovania na  akad. rok  2018/2019 – vyššie ročníky:

https://www.truni.sk/oznamenie-o-prideleni-ubytovania-vyssie-rocniky-1-kolo-1

                                                        

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave