Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pridelenie ubytovania na akad. rok 2020/2021 – prvé ročníky a informácie o 3. kole

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  v časti „Ďalšie oznamy“ bol zverejnený oznam ohľadom pridelenia ubytovania  na  akad. rok  2020/2021 – prvé ročníky a tiež informácia pre študentov o podaní žiadostí o ubytovanie v 3. kole.

                                                        

 

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave