Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pridelenie ubytovania na akad. rok 2020/2021 – vyššie ročníky

(oznam pre študentov, ktorí budú v ak. roku 2020/2021 študovať v  2. a 3. roč. Bc., 2. roč. Mgr. a 2. a 3. roč. PhD. študijného programu)

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  v časti „Ďalšie oznamy“ bol zverejnený oznam ohľadom pridelenia ubytovania  na  akad. rok  2020/2021 – vyššie ročníky.

                                                        

 

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave