Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na akademický rok 2021/2022

Predmetom prípravného kurzu je sprostredkovanie základných vedomostí z oblasti slovenských a svetových dejín, filozofie, psychológie, sociológie, základov práva a ústavného práva ako aj orientáciu v spoločensko-politickom dianí. Na záver prípravného kurzu účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a budú mať možnosť vypracovať vzorový skúšobný test.

Prípravný kurz:       20.3.2021 - 24.4.2021
       (možnosť prihlásiť sa do 15.3.2021)
 

Tu nájdete:

Informácie o prípravnom kurze

Prihlášku na prípravný kurz