Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia

 

Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia, ktorí úspešne absolvovali štúdium v mesiaci máj 2019 a  v dňoch 10. a 11. júna 2019, že slávnostné odovzdanie diplomov sa uskutoční dňa 28. 6. 2019 o 9,00 hod. v budove STU na Pavlínskej ulici č. 16 v Trnave.

Uskutoční sa bez účasti príbuzných.             

 

 

                                                                                   Trnavská univerzita v Trnave

                                                                                          študijné oddelenie