Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Promócie absolventov magisterského štúdia

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

Promócie absolventov magisterského štúdia sa uskutočnia dňa 27. 6. 2019 budove STU na Pavlínskej ulici č. 16 v Trnave.

 

Rozdelenie absolventov (v abecednom poradí podľa priezviska):

                     

A až J  -    denné štúdium            nácvik o 8,30 hod.            promócia  o 9,30 hod.

K až Š -    denné štúdium             nácvik o 10,30 hod.          promócia o 11,30 hod.

T až Z -    denné štúdium             nácvik o 12,30 hod.          promócia o 13,30 hod.

B až Ž -    externé štúdium           nácvik o 12,30 hod.          promócia o 13,30 hod.   

 

Prosíme absolventov o dodržanie presného časového harmonogramu nácviku na promóciu!

Univerzita zabezpečila fotografa a kameramana.

Počet hostí je neobmedzený, vstup v spoločenskom oblečení.