Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Promócie absolventov magisterského štúdia

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

        Slávnostné promócie absolventov magisterského štúdia

 

           Oznamujeme absolventom magisterského štúdia, ktorí úspešne absolvovali štúdium v mesiaci jún 2017, že slávnostné promócie sa uskutočnia dňa 14. novembra 2017 o 11.00 hod. v Aule Pazmaneum  v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné nám. 1,  Trnava, 1. poschodie.

          

                                                                                           študijné oddelenie