Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rektorské voľno

Zdroj: 
Dekanát PF TU

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

udeľuje v stredu

 13. novembra 2019

od 9.00 do 14.00 hod.

 

rektorské voľno

 

študentom

Trnavskej univerzity v Trnave

pri príležitosti

inaugurácie rektora Trnavskej univerzity v Trnave a dekanov fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave.

 

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave