Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

 

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA  ŠTUDENTOV

1.  ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia 

Trnavskej univerzity v Trnave,  Právnickej fakulty

v akademickom roku 2019/2020

 

Oznamujeme študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia, že

             SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA

 

sa uskutoční dňa 12. novembra 2019 (utorok) o 10,00 hod. v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, UNIVERZITNÉ NÁM. č. 1 - aula PAZMANEUM  (1. poschodie).  Účasť na slávnostnej imatrikulácii je povinná.

 

 

Prosíme o dodržanie stanoveného termínu!

 

Vstup iba v spoločenskom oblečení!

 

 

                                               študijné oddelenie