Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Študovňa PF TU počas LS akad. roka 2019/2020

Zdroj: 
Knižnica PF TU

13.1. – 9.5. 2020

 

je študovňa PF TU

o t v o r e n á

 

pondelok - štvrtok:   9,00 - 12,00         13,00-18,00

                     piatok:  9,00 - 12,00          13,00-17,00

 

 

prípadné zmeny alebo úpravy otváracích hodín budú zverejnené na webovej stránke fakulty