Skočiť na hlavný obsah

Súťaž Amicus Curiae Contest

Vážené študentky, vážení študenti,
radi by sme Vám dali do pozornosti súťaž Amicus Curiae Contest, ktorá je určená pre študentov práva v posledných dvoch ročníkoch štúdia. Spočíva v príprave fiktívneho listu Amicus Curiae na podporu advokáta v ohrození. Rada advokátskych komôr Európy (CCBE) chce týmto spôsobom poskytnúť študentom práva priestor nadobudnúť zručnosť pri príprave textu a zároveň upriamuje pozornosť na skutočnosť, že existujú advokáti čeliaci rôznym hrozbám pre výkon svojho povolania a zdôrazňuje kľúčovú úlohu advokátov pri budovaní a ochrane právneho štátu. Súťaž má dve fázy. Záujemcovia podajú žiadosť (v termíne od 1.9. do 31.11. 2022), v ktorej predstavia profil ohrozeného advokáta, jeho činnosť, pre ktorú čelí ohrozeniu a právne aspekty, ktoré by mali byť zdôraznené v liste. Žiadosť posúdi Výbor CCBE pre ľudské práva a vyberie troch finalistov (10.1.2023). Tí pripravia fiktívny list Amicus Curiae v anglickom alebo francúzskom jazyku (31.3.2023). Víťazný list bude publikovaný na stránke CCBE a sociálnych sieťach a autorovi bude udelené ocenenie počas májového plenárneho zasadnutia CCBE. Cenou pre víťaza je poznávací výlet v Grécku. Viac informácií na stránkach CCBE: https://www.ccbe.eu/actions/events/amicus-curiae-contest/