Skočiť na hlavný obsah

Súťaž na tému „Ústava – základný zákon štátu“

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa súťaže určenej pre študentov vysokých škôl, ktorú vyhlásila Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky. Súťaž sa koná pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky na tému „Ústava – základný zákon štátu.“

Pravidlá súťaže sú zverejnené na webovom sídle Ústavného súdu a tiež TU

 

Autori troch najlepších prác budú odmenení vecnými darmi a spolu so svojimi pedagógmi budú pozvaní na stretnutie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky.