Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Týždeň vedy a techniky 2019

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka a program konferencie (26.11.2019)