Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Ubytovanie na Nádvorí

 

Zaujímavá ponuka pre študentov - možnosť štipendia formou ubytovania na celý školský rok.

 
Formulár aj s informáciami je na tejto adrese: 
 
 
Kampus na trnavskom Nádvorí dáva priestor mladým ľuďom, ktorí majú
záujem zúčastňovať sa na dianí okolo seba a spoluvytvárať hodnoty.
Vďaka štipendiu formou ubytovania na celý školský rok sa snažíme
študentov motivovať k tomu, aby sa zapájali už pred ukončením štúdia do
množstva projektov, ktoré spoluorganizuje o.z. Nádvorie, mesto Trnava
alebo ostatné organizácie či jednotlivci, a tak rozvíjali svoje schopnosti a
pretavovali do praxe znalosti nadobudnuté v rámci štúdia. Okrem
ubytovania vybraným záujemcom poskytneme možnosť mentoringu,
nadobúdania cenných skúseností pomocou stáží a najmä vytvárania si
vzťahov a kontaktov s množstvom inšpiratívnych ľudí.
 
VÝBEROVÉ KONANIE:
Bude prebiehať v dvoch kolách:
Uzávierka online prihlášok: do 7. 9. 2018
- Prvé kolo: výber kandidátov na základe predložených dokumentov
- Druhé kolo: osobný pohovor od 10. 9. 2018
- Zverejnenie vybraných kandidátov do 20. 9. 2018
O ČO IDE?
Štipendium formou ubytovania a ďalších benefitov.
PRE KOHO JE URČENÉ?
Študenti denného štúdia trnavských vysokých škôl.
AKÉ BENEFITY ZÍSKAM?
- Ubytovanie na celý akademický rok zadarmo (september – jún)
- Možnosť ubytovania aj cez akademické prázdniny (do 31. 8.)
- Členstvo v coworkingu na celý rok
- Študentom poskytneme možnosť mentoringu, stáží
a dodatočného vzdelávania
- Vstup na všetky kultúrne podujatia na Nádvorí zdarma
KOHO HĽADÁME?
- Aktívnych mladých ľudí, ktorí okrem školy participujú alebo vedú
aj iný zaujímavý projekt
- Oblasti, ktoré nás zaujímajú, sú: kultúra, inovácie, komunitne
alebo sociálne prospešné projekty atď.
NÁDVORIE KAMPUS
PODMIENKY PRIJATIA 1
NÁDVORIE KAMPUS
PODMIENKY PRE ŽIADATEĽA:
1. Vek 18+, študent bakalárskeho štúdia
2. Potvrdenie o návšteve školy
3. Životopis
4. Stručný motivačný list
    Popíš svoje doterajšie projekty, práce alebo vytvorené diela.
    Čo chceš priniesť Nádvoriu v akademickom roku 2018/2019?
    Na čom aktuálne pracuješ?
5. Esej v rozsahu maximálne 600 slov na jednu z tém:
    Študovať vysokú školu je strata času.
    Existuje spravodlivosť?
    Fake news by mali byť zakázané zákonom.
6. Predloženie prospechu (maturitné vysvedčenie alebo výpis z AIS)
7. Absolvovanie osobného pohovoru