Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV A ŠKOLITEĽOV

Vedecká konferencia

doktorandov a školiteľov

Trnavskej univerzity v Trnave Právnickej fakulty

  

Trnava, 27. marec 2020

  

Miesto konania konferencie:

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta , Kollárova 10, Trnava

 

Časový harmonogram konferencie:

  8.00 hod.  -    9.00 hod. prezentácia vo vstupnom vestibule PF TU

  9.00 hod.  -  12.00 hod.   vedecký program v rámci sekcií

12.00 hod.  -  13.30 hod.  prestávka

13.30 hod.  -  18.00 hod.  pokračovanie vedeckého programu v rámci sekcií

 

Sekcie:

Verejnoprávna sekcia – Trestné právo

Teoreticko-historická sekcia – Teória a dejiny štátu a práva a Ústavné právo

Súkromnoprávna sekcia I. -  občianske a obchodné právo

Súkromnoprávna sekcia II. - pracovné právo