Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave si môžete pozrieť TU