Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Zápis do prvého ročníka bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme sa bude konať dňa 2. 7. 2018.

Podrobné informácie o mieste a čase konania zápisu boli prijatým uchádzačom zaslané spolu s rozhodnutím o prijatí.

Zápis uchádzačov prijatých v 2. kole sa uskutoční dňa 4. septembra 2018 o 9.00 hod. v miestnosti č. 7, na Kollárovej ul. č. 10, Trnava.

 

Na zápis je povinné priniesť nasledovné vyplnené tlačivá:

Zápisný list do 1. ročníka bakalárskeho štúdia – „TU

Žiadosť o vydanie preukazu študenta – „TU

Žiadosť o ubytovanie (v prípade záujmu o ubytovanie na internáte) – „TU