Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zápis do vyššieho roka štúdia (aj nadštandardného) v akademickom roku 2020/2021

Na zápis do vyššieho roka štúdia v akademickom roku 2020/2021 je potrebné zaslať zápisný list (termín do 15.7.2020) a čestné vyhlásenie na účely školného (iba denní študenti) – tlačivo „tu“ (termín do 31. 7. 2020).

 

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 študovať v nadštandardnej dĺžke štúdia, predložia zápisný list a čestné vyhlásenie na účely školného (iba denní študenti) najneskôr do 31.7.2020.

      

Obe tlačivá je možné poslať poštou na adresu:     Trnavská univerzita v Trnave

                                                                               Právnická fakulta

                                                                               Študijné oddelenie

                                                                               Hornopotočná 23

                                                                               918 43 Trnava

 

 

Trnava, 14. júl 2020

študijné oddelenie