Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov pre študentov 1. ročníka

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov pre študentov:

-      prvého ročníka dennej a externej formy bakalárskeho štúdia

-      prvého ročníka dennej a externej formy magisterského štúdia

Informácie o zápisoch povinne voliteľných a výberových predmetov na ak. rok 2018/2019 nájdete "TU"

Tlačivo zápisného listu "TU"

 

Bakalársky študijný program na akademický rok 2018/2019 - denná forma

Bakalársky študijný program na akademický rok 2018/2019 - externá forma

 

Magisterský študijný program na akademický rok 2018/2019 - denná forma

Magisterský študijný program na akademický rok 2018/2019 - externá forma