Skočiť na hlavný obsah

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka denného/externého magisterského štúdia

Do 24. júla 2022 doručte prosím na fakultu nasledovné dokumenty:

- Vyplnený a podpísaný Zápisný list s fotografiou - tlačivo „tu“                          

- Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o vydanie preukaz študenta spolu s fotografiou a kópiou dokladu o úhrade poplatku za vydanie preukazu študenta  - tlačivo „tu“ len študenti, ktorí absolvovali bc. štúdium na inej vysokej škole

- Čestné vyhlásenie (iba denní študenti) – tlačivo „tu“                                      

- Potvrdenie o štúdiu (o ukončenom resp. neukončenom štúdiu) na inej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave alebo na inej vysokej škole, tieto vydá príslušná škola.

- Žiadosť o ubytovanie -info: https://www.truni.sk/podavanie-ziadosti-o-ubytovanie-na-akad-rok-20222023-prve-rocniky