Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania

Vážení kolegovia,

v rámci mesiaca vedy a techniky - v mene Katedry teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu, „ZDRUŽENIA OSȎB AKO PRVOK DEMOKRACIE A SLOBODA  ZDRUŽOVANIA“, ktorá sa bude konať v utorok dňa 26. novembra 2019 v Trnave, v miestnosti Collegium novum v budove Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na Kollárovej ulici č. 10.

Konferencia je organizovaná v rámci projektu VEGA 1/0172/17 Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch.

Pozvánka a program konferencie (26.11.2019)