Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zoznam na bakalárske štátne skúšky

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na bakalárske štátne skúšky v akademickom roku 2020/2021 je zverejnený v systéme MAIS / viditeľný po prihlásení sa do systému /.